Organizacija, Korporativne proslave

  -Analiza i planiranje,

  -određivanje budžeta ili konstrukcija već određenog,

  -izrada organizacione strukture,

  -prikupljanje ponuda,

  -realizacija svih aktivnosti koje prethode događaju,

  -usklađivanje i sprovođenje aktivnosti tokom događaja

  -monitoring rizika

  -zatvaranje događaja