Ukrasno pakovanje

Da li znate koliko lepo i zanimljivo pakovanje, povećava ushićenje prilikom primanja poklona?